Silymarin là một loại thuốc bổ gan thường phổ biến ở dòng ngoại nhập. Gia đình tôi dùng rất nhiều, nhưng mới dùng dòng nano thời gian gần đây. Nhưng hiệu quả thì rất rõ rệt luôn, chồng tôi dùng 3 tháng nay uống rượu về đỡ hẳn hiện tượng nổi mẩn, mề đay.

1900 63 69 13